Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Regionalny PK

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego jest jednostką funkcjonującą w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Podstawowym zadaniem RPK Łódź, podobnie jak pozostałych 11 regionalnych punktów działających w ogólnopolskiej sieci finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest zwiększenie ilości oraz jakości wniosków składanych do Programu Ramowego Horyzont 2020.

 

Cele ten osiągany jest poprzez upowszechnianie wiedzy i informacji na temat w/w programu ramowego oraz wspomaganie osób, instytucji publicznych i prywatnych w zakresie aplikowania o środki ukierunkowane na rozwój nauki, badań i innowacji.

 

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu  bezpłatne, kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie:

  • pozyskiwania wiedzy na temat programu Horyzont 2020  poprzez ofertę szkoleń, spotkań, dni informacyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji, a także  mentoringu;
  • weryfikacji  dostępnych konkursów w ramach H2020  pod kątem propozycji konkretnego projektu oraz oceny / konsultacji zgłaszanego pomysłu projektowego w kontekście warunków konkursu, założeń programowych, finansowych i wytycznych strategicznych;
  • poszukiwania partnerów do projektów i budowania konsorcjów interdyscyplinarnych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym / międzynarodowym;
  • przedstawienia aktualnie dostępnych i potencjalnych możliwości sfinansowania pomysłu ze źródeł komplementarnych, jak fundusze strukturalne, środki krajowe;
  • doradztwa w realizacji finansowanych projektów;
  • międzynarodowej mobilności naukowców i pracowników przedsiębiorstw.

 

Zapraszamy do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Łodzi.