Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Horyzont 2020

BiodivERsA - Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions – system solutions to wicked problems 2017-01-30

Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych.

 

Program: Horizon 2020 ERA-NET COFUND
Konkurs: BiodivERsA 2015-2016 call

Tytuł projektu: Enabling green-blue infrastructure in complex social - ecological regions – system solutions to wicked problems

Termin realizacji: 1.01.2017 – 31.12.2019

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Kronenberg

Cel projektu:

Projekt ENABLE realizowany przez Uniwersytet Łódzki i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO stanowi część większego projektu, w który łącznie zaangażowanych jest 10 partnerów z wiodących zagranicznych instytucji naukowych i zajmujących się popularyzacją wyników badań dotyczących systemów społeczno-ekologicznych w miastach. Projekt w interdyscyplinarny sposób odnosi się do tego znaczenia, a także do sposobów zarządzania relacjami społeczeństwa i środowiska w celu maksymalizacji obopólnych korzyści.

RELOCAL: Resituating the local in cohesion and territorial development 2017-01-04

Program

Horyzont 2020

Konkurs

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Tytuł Projektu

RELOCAL:

Resituating the local in cohesion and territorial development

Termin realizacji

06.10.2016-05.10.2020

Kierownik projektu/kontakt

prof. Marcin Wójcik marwoj@geo.uni.lodz.pl

oraz dr Paulina Tobiasz-Lis paulina.tobiasz@geo.uni.lodz.pl

Cel projektu

Projekt RELOCAL zakłada wielopoziomowe analizy – od perspektywy oddolnych działań w rozwoju lokalnym na obszarach dotkniętych w przeszłości lub obecnie problemami społeczno-gospodarczymi, po szerszy kontekst Spójności Europejskiej jako nadrzędnego celu do którego dąży zintegrowana Europa. W projekcie szczególną rolę będą spełniały studia przypadków, na których podstawie zostaną opracowane scenariusze rozwoju lokalnego, uwzględniające zarówno doświadczenia z przeszłości, jak i potencjał do stabilizacji, czy poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w przyszłości.

Partnerzy

ITA-SUOMEN YLIOPISTO, Finlandia - koordynator

ILS - INSTITUT FUR LANDES- UND STADTENTWICKLUNGSFORSCHUNG gGMBH, Niemcy

Univesity of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

STOCKHOLMS UNIVERSITET, Szwecja

NORDREGIO, Szwecja

THE JAMES HUTTON INSTITUTE, Wielka Brytania

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KOZGAZDASAG- ES REGIONALIS TUDOMANYI KUTATOKOZPONT, Węgry

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT, Holandia

MCRIT, S.L, Hiszpania

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, Luksemburg

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Polska

FUNDATIA DESIRE FUNDATIA PENTRU DESCHIDERE SI REFLEXIE SOCIALA, Rumunia

PANEPISTIMIO THESSALIAS, Grecja

QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics 2016-08-18

Program   

Horyzont 2020

Konkurs   

H2020-MSCA-RISE-2015

Tytuł Projektu   

QUANTUM DYNAMICS: New Geometry of Quantum Dynamics

Termin realizacji

1.01.2016 – 31.12.2019

Kierownik projektu/kontakt

dr Bartosz Zieliński; bzielinski@uni.lodz.pl

 

Cel projektu

Czteroletni projekt - Grant Komisji Europejskiej w ramach Programu Marii Skłodowskiej – Curie (RISE) zakłada wymianę 50 matematyków w ramach sieci 20 ośrodków naukowych na całym świecie. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwoli jego uczestnikom włączyć się w nowe kierunki badań oraz nawiązać nowe kontakty.

VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES 2016-08-18

Program   

Horyzont 2020

 

Konkurs   

H2020-TWINN-2015

 

Tytuł Projektu   

VACTRAIN: TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES

 

Termin realizacji

1.01.2016 – 31.12.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

prof. dr hab. Maria Bryszewska; marbrys@biol.uni.lodz.pl

 

 

Cel projektu

 

W ramach międzynarodowej współpracy sieciowej Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ,  jako wiodący ośrodek naukowy na arenie międzynarodowej wraz z podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie innowacyjnego podejścia do immunoterapii raka z Uniwersytetem w Rydze i  Instytutem Eksperymentalnej Patologii, Onkologii i Radiobiologii Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe 2016-08-18

Program   

Horyzont 2020

 

Konkurs   

H2020-MSCA-ITN-2015

 

Tytuł Projektu

GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe

 

Termin realizacji

 1.10.2015 – 30.09.2019

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Aleksandra Różalska, gender@uni.lodz.pl

 

 

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest prowadzenie badań kulturowych nad równością płci w Europie w ramach innowacyjnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla początkujących naukowców, co ma przyczynić się do osiągnięcia przez nich pozycji  ekspertów w tworzeniu nowej kultury równości płci.

 

Strona www projektu

http://graceproject.eu/

INNPROBIO: Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement 2016-08-18

Program   

Horyzont 2020

 

Konkurs   

H2020-ISIB-2014-1

 

Tytuł Projektu   

INNPROBIO: Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement

 

Termin realizacji

1.03.2015 – 28.02.2018

 

Kierownik projektu/kontakt

dr Anna Górczyńska, anna.gorczynska@interia.pl

 

 

Cel projektu

 

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach publicznych. Zakłada on przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w celu analizy efektywności innowacyjnych zamówień publicznych z wykorzystaniem ekologicznych produktów i usług.

 

Strona www projektu

http://innprobio.innovation-procurement.org/home/

 

ICRI-BioM: International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials 2016-08-17

Program    

Horyzont 2020

 

Konkurs    

H2020-WIDESPREAD-2014-1

 

Tytuł Projektu

ICRI-BioM: International Centre for Research on
Innovative Bio-based Materials

 

Termin realizacji 

1.06.2015 – 31.05.2016

 

Kierownik projektu/kontakt 

prof. dr hab. Antoni Różalski

 

 

Cel projektu

 

Projekt realizowany w celu uruchomienia prestiżowego centrum badawczo-rozwojowego w regionie łódzkim  w dziedzinie  nauk chemicznych i nowoczesnych biomateriałów pod nazwą: „International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials (Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi) - ICRI-BioM”.
Założenia funkcjonowania  Łódzkiego Centrum ICRI-BioM zostały tworzone przez zespoły naukowców z Politechniki Łódzkiej (koordynator  projektu), Uniwersytetu Łódzkiego – wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska i Chemii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi wspólnie z niemieckimi partnerami z dwóch instytutów Maksa Plancka - w Moguncji i Getyndze, pod  nadzorem NCBiR.