Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Linki

Centrum Rozwoju Uczelni

Oferuje wsparcie dla działań angażujących Uniwersytet Łódzki w projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływających na rozwój umiędzynarodowienia uczelni. Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych jest jednostką organizacyjną CRU.

 

http://cru.uni.lodz.pl/o-centrum/

 

Portal Funduszy Europejskich 

Informacje o zasadach działania funduszy, aktualnych naborach, szkoleniach i konferencjach.

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Serwis główny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki,  wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

 

http://www.ncbir.pl/

 

Narodowe Centrum Nauki

Finansowanie  badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży, badań naukowych, które nie są finansowane przez NCBiR.

 

https://www.ncn.gov.pl/

 

Serwis internetowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Programy MKiDN, dotacje, stypendia oraz prace legislacyjne.

 

http://www.mkidn.gov.pl/

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Pozarządowa instytucja typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki.

 

http://www.fnp.org.pl/

 

Komisja Europejska

Unia Europejska - informacje, wydarzenia, programy i fundusze.

 

http://ec.europa.eu/polska/