Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Pozostałe

Konkursy na granty realizowane w ramach współpracy wyszehradzkiej ogłaszane przez  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) - organizację międzynarodową, powstałą  na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4.

Przyznawane są dla projektów,  łączących osoby lub instytucje, z co najmniej 3 krajów V4 realizowanych w dziedzinie kultury, nauki i badań naukowych , edukacji, wymiany młodzieży,

współpracy transgranicznej i promocji turystyki.

 

http://visegradfund.org/grants/

 

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology) - COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw.

 

http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html

 

OBSERWATORIUM KULTURY

Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/obserwatorium-kultury.php