Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Biuro

BPBiS to jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Łódzkiego wchodząca w skład Centrum Rozwoju Uczelni. Biuro zapewnienia pomoc merytoryczną i administracyjną w zakresie przygotowywania aplikacji projektowych w ramach programów ramowych, funduszy strukturalnych, konkursów MNiSW, NCBiR, NCN i in.; udziela informacji finansowych i prawnych wynikających z wykonywanych zadań w projektach; organizuje szkolenia, warsztaty, indywidualne konsultacje na temat możliwości uczestnictwa w projektach badawczych i innych inicjatywach; prowadzi akcje zachęcające przedsiębiorstwa oraz uczelnie z regionu łódzkiego do aktywnego uczestnictwa w projektach realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

 

Telefon: 42 635 4168 / 42 635 4169 / 42 635 4170 / 42 635 4171

Pok. 215 A, 215 B

Joanna Korczyńska

kierownik biura

 

telefon: 42 635 4169;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Programy KE, w tym Horyzont 2020. Programy MNiSW (Granty na Granty, programy PLUS, projekty międzynarodowe współfinansowane). Międzynarodowe projekty badawcze - projekty NCN (m.in. Harmonia) i NCBiR (m.in ERA-NET). Programy strategiczne NCBiR i inne programy badawcze krajowe i międzynarodowe (m.in. Interreg).

 

Barbara Łukomska

specjalista

 

telefon: 42 635 4171;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki
 
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego; inne.

 

Małgorzata Mstowska

specjalista

 

telefon: 42 635 4168;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego; inne.

 

dr hab. Monika Namysłowska

doradca w zakresie zagadnień prawnych w funduszach europejskich

 

telefon: 42 635 4169;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Konsultacje prawne, opiniowanie umów, negocjowanie umów w zakresie aspektów prawnych w ramach programów badawczych.

 

Renata Olender -Bartosik

specjalista

 

telefon: 42 635 4168;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego; inne.

 

Anna Przygodzka

specjalista

 

telefon: 42 635 4171;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego; inne.

 

Dominika Rostocka

specjalista

 

telefon: 42 635 4171;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki
 
Zakres:

Fundusze Strukturalne UE: Programy Operacyjne realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: PO IR; PO WER; PO PC; RPO Województwa Łódzkiego; inne.

 

Ewelina Wronka

specjalista

 

telefon: 42 635 4169;
 
Opieka nad wydziałami i innymi jednostkami UŁ: wszystkie wydziały i jednostki UŁ
 
Zakres:

Programy KE, w tym Horyzont 2020. Programy MNiSW (Granty na Granty, programy PLUS) Międzynarodowe projekty badawcze - projekty NCN (m.in. Harmonia) i NCBiR (m.in ERA-NET). Programy strategiczne NCBiR i inne programy badawcze krajowe i międzynarodowe.