Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Funduszeeuropejskie


Zobacz

Badaniai rozwój

Współpracainterdyscyplinarność

Aktualności

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego nagrodzeni w konkursie Era-Net Smart Urban Futures 2017-01-30

Projekt 3S RECIPE pt. „Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy”, koordynowany przez dr. hab. Szymona Marcińczaka z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, otrzymał finansowanie w konkursie Era-Net Smart Urban Futures na projekty badawcze podejmujące tematykę rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Polski zespół prowadzić będzie badania we współpracy z naukowcami z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

 

Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak można zahamować istotny dla współczesnej Europy proces kurczenia się miast, dotyczący licznych ośrodków miejskich zlokalizowanych w różnych częściach kontynentu. Międzynarodowy zespół zbada, w jaki sposób odwrócić działanie wielorakich czynników ekonomicznych i społecznych, tak by z kurczących się miast uczynić zrównoważone, przyjazne mieszkańcom i prężne gospodarczo ośrodki miejskie.

Harmonogramy naborów wniosków na 2017 rok 2016-12-05

Szanowni Państwo, pojawiły się harmonogramy naborów wniosków dla krajowych programów operacyjnych na 2017 rok. Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 wdrażana jest w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Informacje na temat aktualnych harmonogramów  znajdują się w poniższych zakładkach:

Harmonogram naborów wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Polska Cyfrowa na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Łódzkiego

Dr Aneta Balcerczyk, laureatka programów START i Coaching FNP, wśród stypendystek konkursu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. 2016-12-01

Dr Aneta Balcerczyk (laureatka programów START i Coaching FNP) z Katedry Biofizyki Molekularnej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego za badania mechanizmów regulacji śródbłonka naczyniowego wyścielającego wnętrza naczyń krwionośnych, została stypendystką konkursu L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki organizowanego przez firmę L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Celem konkursu L’Oreal Polska Dla Kobiet i Nauki jest promowanie kobiet i ich osiągnięć naukowych oraz popularyzowanie nauki w społeczeństwie. Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki jest organizowany od 2000 roku. W ramach dotychczasowych 16 konkursów wyróżniono już 81 kobiet. Tegoroczne laureatki dołączyły tym samym do grona ponad 2,4 tys. kobiet na całym świecie nagrodzonych w międzynarodowych edycjach programu pod nazwą L’Oréal-UNESCO For Women in Science, który odbywa się w 112 krajach.

 

Projekt „Convergent evolution in the threespine stickleback” laureatem konkursu POLONEZ 2016-11-15

Laureatem konkursu POLONEZ współfinansowanego z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND) został dr Carl Smith, który razem Panem prof. dr hab. Mirosławem Przybylskim z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ realizować będą projekt pod nazwą „Convergent evolution in the threespine stickleback”

 

W drugiej a zarazem przedostatniej edycji konkursu zgłosiło się 319 badaczy, z których 26 będzie miało możliwość pracować w polskich jednostkach naukowych.

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/obrazki/polonez2_wyniki.jpg

 

Serdecznie gratulujemy!

Zmiany w zasadach finansowania programu „Granty na granty" 2016-11-14

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmianę w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

 

W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem „ogłoszenia uzupełniającego” jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015r., mogą złożyć wniosek w ramach Programu jeszcze w terminie 30 dni od dnia ww. ogłoszenia, które ukazało się 7 listopada 2016r.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html

Projekt Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ laureatem konkursu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 2016-11-02

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w  ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

 

W ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 154 wniosków (tj. wszystkich wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną). Do dofinansowania rekomendowanych  zostało 19 projektów, w tym projekt Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowany w partnerstwie z Towarzystwem Elektrotechnologicznym QWERTY Sp. z o.o.,  pn. "Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej". Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Zbigniew Klusek z Katedry Fizyki Ciała Stałego.

 

Projekt uzyskał wysokie, trzecie miejsce w rankingu, pod względem liczby uzyskanych punktów.

 

Gratulujemy sukcesu!

Spotkanie informacyjne poświęcone programom umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i edukacyjne 2016-11-08

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Rektorów prof. Elżbiety Żądzińskiej i prof. Sławomira Cieślaka oraz zespołu Centrum Rozwoju Uczelni zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone programom umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i edukacyjne. W tracie spotkania chcielibyśmy zainteresować możliwościami jakie dają:

-  międzynarodowe programy edukacyjne (Erasmus+, FSS),

-  Fundusze Strukturalne na rozwój nauki i dydaktyki (PO WER, PO IR),

-  międzynarodowe programy badawcze (Horyzont 2020, Premia na Horyzoncie, Granty na Granty i inne),

-  programy badawcze finansowane ze środków krajowych (NCN).

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10.11 o godzinie 10:30 w Sali Senatu, w budynku Rektoratu UŁ, przy ul. Narutowicza 68

więcej...

Konsultacje środowiskowe założeń programu strategicznego GOSPOSTRATEG 2016-10-18

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

 

Opiniowaniu podlegają Założenia projektu programu obejmujące:
  • wstęp i podstawę prawną programu
  • uzasadnienie
  • diagnozę sytuacji w obszarach nauki i gospodarki objętych programem
  • zakres tematyczny programu
  • określenie celu głównego i celów szczegółowych programu.
 
Opinie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki należy przesłać wyłącznie na dedykowanym formularzu opinii do dnia 2 listopada 2016r.
 
 
 

Konferencja pt. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, w tym szczególnie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych 2016-10-06

Organizowana przez Ministerstwo Rozwoju konferencja pt. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, w tym szczególnie nieprawidłowościom w zamówieniach publicznych" skierowana jest do urzędników zaangażowanych we wdrażanie Programu Polska Cyfrowa (PO PC) oraz do obecnych i potencjalnych beneficjentów Programu.

W ramach konferencji omówione zostaną m.in. następujące obszary tematyczne:

  • obowiązujące w ramach POPC rozwiązania służące przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, kwestia sygnalistów, potencjalne przykłady i obszary ryzyk nadużyć finansowych (korupcja, konflikt interesów, zmowy przetargowe itp.),
  • doświadczenia innych instytucji w zakresie kontroli zamówień publicznych,
  • zamówienia publiczne, w szczególności zasada konkurencyjności i zamówienia „in house”,
  • nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe zgłaszane przez instytucje,
  • „wzorcowe klauzule w umowach IT”: kształtowanie umów na realizację zamówień publicznych w obszarze IT oraz prawidłowe zabezpieczenie interesu zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego w umowach IT – dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy.

 

Konferencja będzie miała miejsce w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, w dniu 30.11.2016r. Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/konferencja

 

Projekt ENABLE - laureatem międzynarodowego konkursu sieci BiodivERsA 2016-09-28

Projekt ENABLE 'Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych' jako jeden z czterech projektów z udziałem naukowców z Polski został wyłoniony w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie. Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Jakub Kronenberg z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

więcej...

Informator B+R w Uniwersytecie Łódzkim – kolejny etap prac dobiega końca 2016-09-09

30 września 2016r. planowane jest zakończenie kolejnego etapu prac nad przygotowaniem Informatora B+R w Uniwersytecie Łódzkim. Inicjatywa opracowania informatora powstała w Biurze Programów Badawczych i Strukturalnych (Centrum Rozwoju Uczelni) w odpowiedzi na potrzebę szybkiej identyfikacji jednostek naukowych  oraz  zespołów badawczych zajmujących się różnorodnymi obszarami badawczymi i rozwojowymi w naszej uczelni dla ułatwienia im aktywnego uczestniczenia w krajowych programach badawczych i programach Unii Europejskiej oraz tworzenia interdyscyplinarnych partnerstw w ramach uczelni, jak i poza nią, z udziałem innych podmiotów naukowych, gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, itp.

więcej...

HR Excellence in Research 2016-09-01

Z inicjatywy naszego biura Uniwersytet Łódzki w 2015 roku zadeklarował Komisji Europejskiej wdrożenie zasad opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W maju br. Rektor UŁ w drodze zarządzenia powołał komisję do spraw wdrożenia powyższych zasad przy rekrutacji naukowców w Uniwersytecie. Instytucje, które wprowadzą zalecenia do swoich wewnętrznych regulacji oraz ustalą standardy ich stosowania zostają wyróżnione przez Komisję Europejską prestiżowym logiem: HR Excellence in Research.

więcej...